THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ALSTIL 1,4SL

THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ALSTIL 1,4SL

Liên hệ Còn hàng

Tên thương mại: ALSTIL 1,4SL

Hoạt chất: Sodium -5- Nitroguaiacolate 0.23% + Sodium -O- Nitrophenolate 0.71% +Sodium -P- Nitrophenolate 0.46%

Độ độc: Nhóm độc IV

Qui cách: Gói 10ml

Cơ chế tác động: Alsti 1,4SL có tác dụng như một auxin thực vật, có tác dụng kích thích sự phân chia của tế bào làm cho quá trình phân chia tế bào của cây trồng diễn ra nhanh và mạnh hơn, đồng thời tăng khả năng trao đổi chất của cây trồng.

Nhà sản xuất:

Đăng ký và phân phối tại Việt Nam: Công Ty  Sản phẩm Công nghệ cao

- ALSTIL 1,4SL là thuốc kích thích sinh trưởng thế hệ mới, là hỗn hợp của 3 hoạt chất  Sodium-5-nitro guaiacolate + Sodium-ortho nitro- phenolate + Sodium-para nitro- phenolate có tác dụng làm tăng phổ tác dụng của thuốc, đồng thời thúc đẩy sự đâm chồi nảy lộc, ra rễ mạnh, sai hoa, đậu quả, tăng năng suất, chất lượng nông sản cho các loại cây trồng.

- ALSTIL 1,4SL có thể được dùng trên tất cả các loại cây trồng, Alsti 1,4SL có tác dụng làm tăng khả năng ra rễ, ra chồi, nảy lộc, cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn, ra hoa đều, đậu quả nhiều hơn. Quả to mẫu mã đẹp, chất lượng quả tăng rõ rệt.

- ALSTIL 1,4SL mới đăng ký tại Việt Nam dùng cho hoa hồng

Hướng dẫn sử dụng:

Lúa: Pha 4-5ml thuốc/10 lít nước. Phun thuốc 2 lần, lần 1 sau khi lúa làm đòng, lần 2 sau lần 1 là 10 ngày.

Hoa hồng: Pha 2-3ml thuốc/10 lít nước. Phun thuốc vào giai đoạn cây con và sau mỗi lần thu hoạch.

Nội dung đang được cập nhật...
Nội dung đang được cập nhật...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: