THUỐC TRỪ BỆNH CAROZATE 72WP

THUỐC TRỪ BỆNH CAROZATE 72WP

Liên hệ Còn hàng

Tên thương mại: CAROZATE 72WP

Hoạt chất: Mancozeb 64% + Cymoxanil 8%

Độ độc: Nhóm độc III

Qui cách: Gói 20g

Cơ chế tác động:

- Mancozeb: Thuốc trừ nấm tiếp xúc có tác dụng bảo vệ cây. Phun lên cây, xử lý hạt giống trừ nhiều loại nấm bệnh.

- Cymoxanil: Thuốc phun lên lá có tác dụng bảo vệ và diệt trừ bệnh. Có tác động tiếp xúc và nội hấp, kìm hãm bào tử nảy mầm.

Nhà sản xuất:

Đăng ký và phân phối tại Việt Nam: Công Ty  Sản phẩm Công nghệ cao

- CAROZATE 72WP vừa có tác động tiếp xúc, vừa có tác động nội hấp lưu dẫn mạnh, diệt trừ nấm bệnh nhanh, hiệu lực kéo dài, nấm bệnh khó kháng thuốc.

- CAROZATE 72WP được hỗn hợp bởi hai hoạt chất trừ nấm bệnh tiên tiến nhất hiện nay: Mancozeb + Cymoxanil.

- CAROZATE 72WP được sản xuất theo công nghệ hiện đại, độ hoà tan nhanh, bám dính tốt, thấm sâu mạnh, khó bị mưa rửa trôi.

Thuốc được đăng ký tại Việt Nam trừ Chết nhanh, chết chậm hồ tiêu; Rỉ sắt cà phê và Sương mai khoai tây

Hướng dẫn sử dụng:

Hồ tiêu: Pha thuốc nồng độ 0.33%, Phun thuốc 3 lần cách nhau 15 ngày khi bệnh bắt đầu xuất hiện.

Cà phê: Pha thuốc nồng độ 0.5%, Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.

Khoai tây: Pha 2kg thuốc/ha. Phun thuốc  khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.

Nội dung đang được cập nhật...
Nội dung đang được cập nhật...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: